Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu na złożenie wniosku o płatność końcową dla naboru ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

nabór RPDS.03.03.02-IZ.00-02-064/16

Komunikat znajduje się również w zakładce o naborze