30 czerwca został zakończony nabór wniosków w konkursie nr  RPDS.04.04.02-IZ.00-02-109/16 dla Poddziałania 4.4.2 – Udostępnianie zasobów przyrodnicznych – ZIT WrOF. W ramach konkursu złożono 4 wnioski, których całkowita wartość wynosi 12 423 962,93 pln, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to 7 083 808,84 pln. Lista wniosków zarejestrowanych w konkursie znajduje się w zakładce o naborze