Informujemy, że dla naboru  RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16 w ramach Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe  – ZIT WrOF zatwierdzona została lista wniosków o dofinansowanie po weryfikacji technicznej skierowanych do KOP.