Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 informuje, że dnia 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu na złożenie wniosku o płatność końcową dla nw. naboru ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  RPDS.06.03.02-IZ.00-02-142/16,

Treść komunikatu poniżej oraz pod naborem