Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 informuje, że dnia 27 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu na złożenie wniosku o płatność końcową dla nw. naboru ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16.

Treść komunikatu poniżej.
Komunikat znajduje się również w zakładce o naborze