Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 informuje, że 26 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu na złożenie wniosku o płatność końcową dla  naboru nr  RPDS.06.01.02-IZ.00-02-167/16 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Komunikat znajduje się również w zakładce o naborze