W załączniku treść komunikatu dotyczącego definicji wskaźnika produktu „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją”

Komunikat dostępny również tutaj