Informujemy o zamieszczeniu komunikatu związanego z konkursem nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16 – ZIT WrOF – treść komunikatu  w załączniku oraz tutaj