Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 informuje o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej dla naboru  RPDS.04.02.02-IZ.00-02-244/17, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w Działaniu 4.2 Gospodarka wodno – ściekowa. Szczegóły odnośnie naboru przedstawiono w komunikacie.

Pelna treść komunikatu poniżej. Informacja jest dostępna również w zakładce o naborze.