Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 informuje o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej dla naboru  RPDS.04.05.02-IZ.00-02-237/17, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w Działaniu 4.5 Bezpieczeństwo.

Szczegóły odnośnie naboru przedstawiono w komunikacie.
Komunikat znajduje się również w zakładce o naborze.