Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 informuje, że dnia 24 października 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zmianie terminów orientacyjnego rozstrzygnięcia naborów ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w działaniu dotyczącym ZIT WrOF:

 Poniżej w załączniku cała treść komunikatu, który jest dostępny również pod naborem