Informuje o przyjęciu rozwiązań na rzecz sprawnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w związku z epidemią koronawirusa w Polsce.

W związku z rozpowszechnianiem się COVID-19 w Polsce oraz wprowadzeniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa
SARS-CoV-2, które mają wpływ na realizację projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Zarząd Województwa wprowadza szczególne rozwiązania mające na celu zapewnić sprawną realizację projektów w kontekście sytuacji kryzysowej. Uchwała umożliwia uwzględnienie zaistniałej sytuacji przy realizacji Programu, co pozwala pomóc wnioskodawcom i beneficjentom napotykającym trudności wynikające z panującej sytuacji epidemiologicznej. Szczegóły w treści uchwały dostępnej poniżej.

 

Mimo trwającej nadzwyczajnej sytuacji epidemiologicznej Zarząd Województwa Dolnośląskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO 2014-2020 przypomina Beneficjentom
o obowiązku podejmowania wszelkich starań o skuteczną realizację projektów.