Szanowni Państwo,

w imieniu Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na Konferencję pn.: „O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu – Fundusze dla niepełnosprawnych mieszkańców regionu”.

Konferencja odbędzie się w dniu 1. października 2019 r. w Sali Euro na Stadionie Wrocław, Al. Śląska 1 we Wrocławiu, a jej rozpoczęcie nastąpi o godz. 9:00.

Przedmiotem Konferencji będą prezentacja działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, które mają wpływ na niwelowanie barier organizacyjnych, prawnych i architektonicznych w przestrzeni publicznej zrealizowane i realizowane z udziałem Funduszy Europejskich.

Omówiony zostanie wpływ Funduszy Europejskich na poprawę sytuacji osób z niepełnoprawnościami, poddane zostaną dyskusji propozycje wdrożenia nowych rozwiązań służących usamodzielnieniu i zwiększeniu aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Na Konferencji obecny będzie tłumacz języka migowego, który symultanicznie będzie tłumaczył na polski język migowy.

Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: bit@um.wroc.pl

Wydarzenie organizowane jest przy częściowym udziale środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020

Pliki do pobrania (1)