Działania promocyjne

Regiostars 2024. Sięgnij po europejską nagrodę

REGIOSTARS to konkursu, w którym Komisja Europejska nagradza wyjątkowe projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich, promujące spójność oraz pokazujące wpływ i włączający charakter rozwoju regionalnego. W tegorocznej edycji organizator przewidział 5 kategorii konkursowych: Konkurencyjna i inteligentna Europa, Zielona Europa, Połączona Europa, Europa społeczna i inkluzywna, Europa bliżej obywateli. Z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów […]

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) – Etap III

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia(PZM MOFW) jest strategią działania długoterminowego nastawionego na zapewnienie najlepszych środkówdostępu do celów podróży i usług. Dokumentzawiera plan wdrożenia tych działań. Opracowanie obejmuje obszar następujących gmin z województwa dolnośląskiego: Bierutów, Brzeg Dolny, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Międzybórz, ObornikiŚląskie, Prusice, Siechnice, Sobótka, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Trzebnica, Wołów, Żmigród, Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Miasto Oława, Borów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, […]

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) – Etap I

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyrażonym w Wytycznych Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, jego  podstawowe cechy to: długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia, podejście partycypacyjne, zbilansowany i zintegrowany […]

INFORMATORY

Szanowni Państwo, przedstawiamy dwa opracowania dokumentów: „ZITEK – Bez przeszkód po wrocławskiej metropolii”, który ma na celu ułatwić dostęp do informacji wspierających poruszanie się po Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym osób ze szczególnymi potrzebami. #RAZEMMOŻEMYWIĘCEJ pokazujący rozwój Gmin WrOF od 2014 r. poprzez projekty, które w istotny sposób przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców obszaru metropolitalnego w […]

Posłuchaj audycji o projekcie zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu

Zapraszamy do odsłuchania audycji o programie zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu. https://www.radiorodzina.pl/wp-content/uploads/2020/09/05_Nadbrzeza-Olawy.mp3 Projekt pn.: „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”  Cel projektu: Stworzenie obszaru aktywności i […]

Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych.

Gmina Oborniki Śląskie Tytuł: Rewitalizacja(modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych. Całkowita wartość: 4,1 mln pln Wartość dofinansowania z UE: ponad 2,46 mln zł   Przedmiotem projektu jest modernizacja byłego budynku kina w Obornikach Śląskich. Podstawową funkcją nowo powstałego obiektu kultury – ”Kino Astra” jest realizacja zadań kina. Ponadto […]

Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i Jelczu-Laskowicach, na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Gmina Jelcz-Laskowice Tytuł: Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i jelczu-Laskowicach na terenie Gminy Jelcz-Laskowice Całkowita wartość projektu:          1 973 325,90 PLN Wkład Funduszy Europejskich:    1 677 327,01 PLN Okres realizacji: czerwiec 2017 r. – grudzień 2019 r. Cel projektu: przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, w tym zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez modernizację zdegradowanych zbiorników retencyjnych w gminie Jelcz-Laskowice, […]

Rewitalizacja Parku w Szczodrem – rekreacyjne zagospodarowanie parku.

Gmina Długołęka Tytuł: Rewitalizacja Parku w Szczodrem – rekreacyjne zagospodarowanie parku. Wartość projektu to 4.554.331,87 zł Wartość dofinansowania z UE: 2.610.779,99 zł Realizację projektu przewidziano w okresie od 29.06.2018r. do 30.08.2019r. Gmina Długołęka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Parku w Szczodrem – rekreacyjne zagospodarowanie parku”. Celem projektu jest przywrócenie charakteru Parku Szczodre jako […]

Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań”

Fundacja OPEN MIND  i Gmina Wrocław Tytuł: Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań”   Całkowita wartość projektu: 856 877,62 zł Kwota dofinansowania: 813 950,62 zł Termin realizacji projektu: Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2018 r. Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019 r.   Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy, w zakresie […]

VII edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

  Świętuj z nami! Dni Otwarte Funduszy Europejskich  Weekend pełen atrakcji – pikniki, koncerty, wystawy i wiele innych, odbędzie się 5-7 czerwca 2020 r.    Sięgnęliście po unijne dotacje i odnieśliście sukces? Wspaniale! Teraz pozwólcie, by dowiedziała się o tym Wasza miejscowość, region, województwo czy nawet cała Polska. Dołączcie do nas. Świętujcie razem z nami […]

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich

Gmina Kąty Wrocławskie Tytuł projektu: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I Wartość całkowita Projektu wynosi 4 257 544,74 PLN Kwota dofinansowania projektu  z UE: 2.526.903,80 PLN     Przedmiotem projektu jest remont i przebudowa (wraz z elementami termomodernizacji) budynku dawnego kościoła ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby biblioteki gminnej […]

Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu

Gmina Wrocław Tytuł projektu: „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu” Całkowita wartość: ponad 4,58 mln zł Wartość dofinansowania z UE: ponad 3,54 mln zł Okres realizacji projektu: 29.05.2018 r. – 31.10.2019 r. Zarząd Inwestycji Miejskich zakończył realizację projektu na Przedmieściu Oławskim. W podwórkach przy ul. Prądzyńskiego 39A i Traugutta 81  […]

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałanie 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF oraz 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ

Szanowni Państwo przypominamy i zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursach: 04.02.02-IZ.00-02-359/19 04.02.03-IZ.00-02-360/19 Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach: Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF oraz 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa  – ZIT AJ.  W ramach ww. konkursu nabór dotyczy […]

KONFERENCJA „O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu – Fundusze dla przedsiębiorców i przedsiębiorczych z regionu”.

Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na Konferencję pn.: „O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu – Fundusze dla przedsiębiorców i przedsiębiorczych z regionu”. Konferencja odbędzie się w dniu 2. października 2019 r. w Sali Euro na Stadionie Wrocław, Al. Śląska 1 we […]

KONFERENCJA „O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu – Fundusze dla niepełnosprawnych mieszkańców regionu”.

Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na Konferencję pn.: „O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu – Fundusze dla niepełnosprawnych mieszkańców regionu”. Konferencja odbędzie się w dniu 1. października 2019 r. w Sali Euro na Stadionie Wrocław, Al. Śląska 1 we Wrocławiu, a […]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów.

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 10 października 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław Temat szkolenia: ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” – 3 oraz […]

15 lat Polski w Unii Europejskiej

1. maja 2019 roku obchodzimy 15 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzeni to nie tylko otworzyło nam granice, ale umożliwiło czerpanie korzyści z członkostwa we wspólnocie europejskiej. Z tej okazji w całym kraju organizowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, na których organizatorzy podsumowują ten okres, informując o korzyściach finansowych dzięki którym zrealizowano wiele inwestycji. […]

10- 12 maja Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Przed nami weekend Dni Otwartych Funduszy Europejskich, podczas których odbędą się imprezy kulturalne i sportowe, ekologiczne wędrówki,  gry terenowe i warsztaty dla dzieci. Firmy i instytucje z całej Polski, które otrzymały dotację z Unii Europejskiej zapraszają zwiedzających do swoich siedzib. Dolny Śląsk jak co roku również przyłączył się do tej akcji.  Szczegóły wszystkich organizowanych imprez znajdują się  na stronach:  http://rpo.dolnyslask.pl/dni-otwarte-funduszy-europejskich-na-dolnym-slasku-2/ […]

1 2

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close