Informujemy o zamieszczeniu na stronie Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru w ramach konkursu 1.4.2 D – ZIT WrOF oraz o składzie Komisji Oceny Projektów.

Więcej informacji na stronie naboru w linku