Informujemy o zamieszczeniu na stronie Listy projektów po ocenie zgodności ze Strategią ZIT zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny.