Informujemy, że dla naboru  RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16 w ramach Poddziałania 7.2.2  Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (infrastruktura szkół ogólnokształcących) została zatwierdzona została lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej.