Wyniki oceny formalnej konkursu 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R 

ZIT WrOF (327/18):