Informujemy o opublikowaniu listy projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-213/16   (tutaj również zamieścić powyższą listę)

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie