Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru w konkursie 1.2 C – RPDS.01.02.02-IP.01-02-180/16

Informujemy o opublikowaniu listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i są rekomendowane do dofinansowania.
Lista dostępna również tutaj