Informujemy o opublikowaniu listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i są rekomendowane do dofinansowania.
Lista znajduje się również tutaj