Informujemy, że dla naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-046/15 poddziałania 2.1.2 – E – usługi publiczne  – ZIT WrOF została zatwierdzona lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej. Ząłącznik dostępny również tutaj