W dniu 29.04.2021r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu nr RPDS.04.02.02-02-0002/20 (przywróconego do oceny w wyniku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ) – w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19.

Lista złożonych wniosków w ramach naboru znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.