Informujemy o opublikowaniu listy projektów skierowanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF. Lista znajduje się również w zakładce o naborze.