2 lipca 2019 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 dla Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF.

Do etapu negocjacji, który rozpoczął się 3 lipca 2019 r, zostały zakwalifikowane 32 projekty. Ich wartość całkowita wynosi  33 987 142,40 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 28 773 184,66 zł.

Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.