22 lipca 2019 r. został zakończony etap negocjacji dla naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 w ramach Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF.

Do oceny strategicznej zostało przekazanych 27 projektów, których wartość całkowita wynosi 27 005 272,06 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 22 788 866,57 zł. Etap oceny strategicznej ZIT WrOF rozpoczął się 23 lipca 2019 r.

Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny strategicznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.