Informujemy o zamieszczeniu na stronie Listy projektów złożonych w ramach konkursu nr RPDS.07.02.02-IZ.00-02-092/16, Więcej informacji na stronie naboru w linku