31 października 2016 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.05.01.02-IZ.00-02-186/16 w trybie pozakonkursowym dla Poddziałania 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF.
W ramach konkursu złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi 75 676 574,00 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  52 296 819,42 PLN.
Więcej informacji tutaj

Pliki do pobrania (1)