Informujemy o zatwierdzeniu listy projektów rozstrzygającej konkurs nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-058/16 uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2889/V/16.
Lista oraz skład Komisji Oceny Projektów dostępne również tutaj