Informujemy o opublikowaniu listy rozstrzygającej nabór nr  RPDS.09.02.02-IP.02-02-233/17
Lista dostępna również w zakładce o naborze.