Informujemy o opublikowaniu listy rozstrzygającej nabór nr RPDS.01.04.02-IP.01-02-216/16.
Lista znajduje się również tutaj.