Informujemy o zakończeniu weryfikacji technicznej dla konkursu nr RPDS.01.03.02-IP.01-02-134/16.