Informujemy o zakończeniu weryfikacji technicznej dla naboru nr  RPDS.03.03.02-IZ.00-02-148/16. Lista znajduje się również w zakładce o naborze.