8 czerwca 2017 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.04.05.02.00-IZ.00-02-237/17 w trybie konkursowym dla Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF.
W ramach konkursu w wersji papierowej złożono 3 wnioski, których wartość całkowita wynosi 5 666 792,70 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  4 787 916,30 PLN.
Lista wniosków dostępna również tutaj