12 stycznia 2017 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.04.04.02.00-IZ.00-02-192/16 w trybie konkursowym dla Poddziałania 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WrOF.
W ramach konkursu złożono 8 wniosków, których wartość całkowita wynosi 14 543 414,11 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  10 680 936,52 PLN.
Lista złożonych i zarejestrowanych wniosków w ramach konkursu znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze

Pliki do pobrania (1)