Informujemy o opublikowaniu listy które przeszły pozytywnie oraz negatywnie ocenę formalną. Listy znajdują się również w zakładce o naborze