Informujemy o opublikowaniu list po ocenie formalnej dotyczącej naboru nr RPDS.01.04.02-IP.01-02-218/16
Listy znajdują się również w zakładce o naborze