Jak bardzo fundusze unijne zmieniły życie osób niepełnoprawnych oraz co zrobić, żeby w stosunku do tych osób wykorzystywać je jeszcze efektywniej rozmawiano w trakcie debaty na Stadionie Wrocław.

Debata z cyklu „O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu” miała na celu wspólną rozmowę wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces wdrażania funduszy unijnych z myślą o osobach niepełnosprawnych. Spotkali się więc sami zainteresowani – osoby z niepełnosprawnościami, ale także przedstawiciele trzeciego sektora, samorządowcy, pracownicy instytucji wspierających osoby niepełnosprawne oraz urzędnicy odpowiedzialni za wdrażanie środków europejskich.  Punktem odniesienia były projekty zrealizowane we Wrocławiu i okolicach i współfinansowane ze środków pozostających w dyspozycji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W spotkaniu wzięli udział m.in.  Bartłomiej Skrzyński – Dyrektor Biura Wrocław bez Barier, Paweł Parus – Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Bartosz Kotecki – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Adam Komar  – Prezes Fundacji Potrafię Pomóc. Rozmawiano m.in. o usługach asystenckich, które bardzo rozwinęły się właśnie dzięki funduszom UE i o konieczności kontynuacji takiej formy wsparcia. Zwracano przy tym uwagę, ze samo wsparcie w postaci środków zewnętrznych nie może stanowić wyłącznej pomocy, że taka musi pochodzić także z budżetów samorządowych oraz – przede wszystkim – z budżetu centralnego. Obecni na debacie wójtowie i burmistrzowie podwrocławskich gmin chwalili sobie możliwość realizacji wspólnych działań, także we współpracy z miastem Wrocław. Rozmawiano także o przyszłej perspektywie finansowej i o zadaniach, na realizację których powinny znaleźć się środki finansowe.

Organizatorem spotkania było Biuro ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, a  odbyło się ono dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.