Informujemy, że na stronie ukazało się ogłoszenie o konkursie RPDS.01.03.02-IP.01-02-134/16  Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – Poddziałanie  1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF. Więcej informacji pod linkiem