Informujemy o opublikowaniu ogłoszenia o naborze dotyczącym Działania 4.2 – Gospodarka wodno-ściekowa. Szczegóły tutaj