nformujemy o opublikowaniu ogłoszenia o naborze w ramach Poddziałania 10.1.2 – Zapewnienie równego dostępy do edukacji przedszkolnej.
Ogłoszenie wraz z dokumentacją znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków