Informujemy o opublikowaniu ogłoszenia o naborze w ramach Poddziałania 1.2.2 – 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF
Dokumentacja dostępna jest w zakładce z ogłoszeniem o naborze.