Zapraszamy do odsłuchania audycji o programie zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu.

Projekt pn.: „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”

Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”

Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”

 Cel projektu: Stworzenie obszaru aktywności i rekreacji dla mieszkańców wzdłuż nabrzeży rzeki Oławy z uszanowaniem przyrodniczych i naturalnych walorów miejsca.

 Wartość projektu: 5.784.361,50 PLN

Wartość dofinansowania: 5.495.143,43 PLN

Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu od mostu Oławskiego do mostu Rakowieckiego, w podziale na zadania:

−    Zadanie 1: zagospodarowanie terenu nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu od mostu Oławskiego do mostu Rakowieckiego, w tym:

−    zagospodarowanie terenu od mostu Oławskiego (w rejonie ul. Walońskiej) do osiedla Angel Wings,

−    nasadzenia zieleni wzdłuż osiedla Angel Wings i Angel River,

−    zagospodarowanie terenu od osiedla Angel River do ul. Szybkiej,

−    zagospodarowanie terenu od ul. Szybkiej do ul. Żabia Ścieżka,

−    zagospodarowanie terenu od ul. Żabia Ścieżka do mostu Rakowieckiego (w rejonie ul. Na Niskich Łąkach);

−    Zadanie 2: pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach Zadania 1.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

−    wykonanie urządzeń wodnych pomostów kajakowych na rzece Oławie,

−    wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych sieci sanitarnych wraz z przyłączami,

−    budowę odcinka ścieżki rowerowej w rejonie posesji Traugutta 124, 126 i 132,

−    wykonanie oświetlenia terenu,

−    przebudowę stacji redukcyjnej gazu.