3 lutego 2016 r. Główny PIFE zorganizował spotkanie pn. „Środa z Funduszami na działalność proekologiczną”. Na spotkaniu zostały przedstawione możliwości pozyskania środków w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania: Możliwości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i RPO WD Możliwości wsparcia w ramach RPO WD oferowane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą Prezentacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt doradztwa energetycznego

http://rpo.dolnyslask.pl/prezentacje-ze-spotkania-sroda-z-funduszami-na-dzialalnosc-proekologiczna/