Ruszył konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Wspólnie o Funduszach Europejskich”, w którym mogą wziąć udział władze miejskie, instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

Celem konkursu jest zidentyfikowanie najciekawszych wydarzeń, których zakres jest bezpośrednio powiązany z tematyką Funduszy Europejskich i włączyć się w ich organizację poprzez granty w wysokości do 20 tys. zł, oraz bezpłatnego udostępnienia publikacji, broszur tematycznych czy rollupów.

Termin składania ofert

Oferty można składać w dwóch turach:

  •  I tura – termin do 15 kwietnia 2019 r.
  • II tura – termin od 3 czerwca do 24 czerwca 2019 r.

– w wersji elektronicznej (zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym) na adres: promocja@miir.gov.pl z dopiskiem Konkurs „Wspólnie o FE” – I tura 2019.

Więc jeśli masz pomysł na ciekawą inicjatywę – prześlij do nas Formularz Ofertowy

Zapraszamy do odwiedzania portalu: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl – w zakładce „Weź udział w promocji Funduszy Europejskich” znajdują się wszystkie potrzebne informacje.

Pytania

Jeżeli masz pytania dotyczące dokumentacji, możesz je zadać za pośrednictwem adresu e-mail: 
promocja@miir.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 273 73 82.

Zapraszamy do udziału!