Informujemy, że w październiku odbędzie się 5 spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów, w związku z ogłaszanymi naborami wniosków o dofinansowanie.
Planowany termin spotkań:
1.        12 października 2016 – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy OSI oraz ZIT [schemat D, E];
2.        20 października 2016 – Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy OSI [schemat A, C];
3.        25 października 2016 – Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy ZIT [schemat A, C];
4.        26 października 2016 – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy OSI oraz ZIT [schemat A, B];
5.        28 października 2016 – Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne + OSI [schemat A, B, C] + ZIT
 
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WD: www.rpo.dolnyslask.pl – zakładka „Weź udział w konferencjach i szkoleniach”, na której sukcesywnie pojawiać się będą informacje szczegółowe nt. spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym.