Szanowni Państwo!

Informujemy, że w lipcu odbędą się 2 spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, w związku z ogłaszanymi naborami wniosków o dofinansowanie.
Planowane terminy spotkań:
1) 12.07.16. (wtorek) – Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy dedykowane OSI oraz ZIT WrOF, ZIT AJ
2) 20.07.16. (środa) – Działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, OSI oraz dedykowane ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WD: www.rpo.dolnyslask.pl – zakładka „Weź udział w konferencjach i szkoleniach”, na której sukcesywnie (na początku lipca) pojawiać się będą informacje szczegółowe nt. danego spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym.