Informujemy, że w miesiącu lipcu odbędą się 3 spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, w związku z ogłaszanymi naborami wniosków o dofinansowanie.

Planowane terminy spotkań:

1.        05.07.2017 r. dot.  Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy  ZIT WrOF [3.4 A a], ZIT AJ [3.4 A b, c, d]  w ramach osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020,
2.        06.07.2017 r.  dot. Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie – konkursy horyzontalne [10.3 A] w ramach osi priorytetowej 10 Edukacja RPO WD 2014-2020,
3.        14.07.2017 r. dot. Działania 5.2 System transportu kolejowego – konkursy horyzontalne [5.2 B] w ramach osi priorytetowej 5 Transport RPO WD 2014-2020.

Spotkania odbędą się we Wrocławskim  Kompleksie Szkoleniowym przy ul. Sztabowej 100 (obok Urzędu Skarbowego) we Wrocławiu o godz. 10:00.

Szczegóły każdorazowo będą publikowane na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WD w  zakładce „Weź udział w konferencjach i szkoleniach”.