Informujemy, że w listopadzie odbędą się 2 spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, w związku z ogłaszanymi naborami wniosków o dofinansowanie.

Planowane terminy spotkań:
1)      8 listopada  2016 – Działanie 4.1 Gospodarka odpadami  – konkurs horyzontalny  [schemat 4.1 A Projekty dotyczące Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów];
2)      22 listopada 2016 – Działanie 4.4 Ochrona  i udostępnianie zasobów przyrodniczych – dot. poddziałań 4.4.1 –OSI, 4.4.2 – ZIT WrOF i 4.4.3 – ZIT AJ;
 
Spotkania odbędą się we  Wrocławskim  Kompleksie Szkoleniowym przy ul. Sztabowej 100 (obok Urzędu Skarbowego) we Wrocławiu od godz. 10:00.
 
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WD: www.rpo.dolnyslask.pl – zakładka „Weź udział w konferencjach i szkoleniach”, na której sukcesywnie pojawiać się będą informacje szczegółowe nt. spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym.