19 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne z potencjalnymi beneficjentami w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono  zasady konkursu. Prelegentami byli przedstawiciele instytucji organizujących konkurs – Gminy Wrocław oraz Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej  (DIP), a uczestnikami były osoby zainteresowane tematyką związaną pozyskaniem dofinansowania na przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz wsparcie infrastruktury dla przedsiębiorców. Konkurs organizowany jest w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a zgromadzeni aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

Poniżej znajdują się prezentacje ze spotkania oraz krótka dokumentacja zdjęciowa.